rss · Неділя, 16.01.2022, 13:50

Опитування

Дендрологічний парк
1. Відреставрувати парк
2. Мені байдуже
3. Парк і так гарний
4. Допоможу з реставрацією
5. Замість парку будинки
Всього відповідей: 39
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Модератор форуму: Shooler, lusi  
Форум селища міського типу Червоне, Червоне - зробимо кращим »  Школопедія (Школопедия) » Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) » ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ тренувальні завдання ЗНО
ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ тренувальні завдання ЗНО
mr_smithДата: Субота, 06.06.2009, 02:43 | Повідомлення № 1
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ

Завдання 1—34 мають чотири варіанти відповіді, із яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.

1. Укажіть характерну ознаку нормативної економіки:
А виявлення сутності економічних явищ та процесів;
Б дослідження фактичного стану економіки;
В вивчення економічних закономірностей;
Г обґрунтування певної економічної політики.

2. Укажіть класифікацію потреб за способом задоволення:
А фізіологічні та соціальні;
Б матеріальні та духовні;
В базові та породжені цивілізацією;
Г індивідуальні та колективні.

3. Укажіть, що є капітальними ресурсами:
А продукти виробничої діяльності, призначені для виробництва;
Б продукти виробничої діяльності, призначені для особистого споживання;
В гроші, призначені для придбання засобів виробництва;
Г гроші, призначені для придбання виробничих послуг.

4. Укажіть, що відбувається при переміщенні з точки М у точку К по кривій виробничих можливостей, зображеній на рисунку:
А збільшується виробництво сканерів та альтернативна вартість принтерів;
Б збільшується виробництво та альтернативна вартість принтерів;
В зменшується виробництво та альтернативна вартість сканерів;
Г збільшується виробництво та альтернативна вартість сканерів.

5. Визначте, за якої умови не відбудеться зсуву
кривої виробничих можливостей тепличного комбінату, який вирощує перець і помідори:
А у теплицях висадили нові сорти високоурожайних помідорів;
Б на комбінаті скоротили посаду агронома по захисту рослин від шкідників;
В зростання доходів населення збільшило попит на овочі;
Г на комбінаті введено в експлуатацію новий тепличний павільйон.

6. Укажіть, що розкриває сутність поняття «ефективність виробництва»:
А співвідношення між ціною і середніми загальними витратами;
Б співвідношення між ціною і граничними витратами;
В співвідношення між витратами виробництва та витратами обігу;
Г співвідношення між результатами виробництва та витратами виробничих ресурсів.

7. Укажіть, яка власність переважає за умов ринкової економіки:
А приватна; Б колективна;
В державна; Г комунальна.

8. Визначте, яке з тверджень розкриває сутність закону спадної граничної корисності:
А зі збільшенням кількості споживаного блага корисність кожної наступної його одиниці зменшується;
Б зі збільшенням кількості споживаного блага його загальна корисність зменшується;
В відмінності у корисності різних благ дозволяють визначити ті з них, які мають найменшу корисність;
Г зменшення граничної корисності споживаного блага є небажаним, бо призводить до зменшення загальної корисності.Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Субота, 06.06.2009, 02:45 | Повідомлення № 2
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

9. Визначте, який із чинників безпосередньо не вплине на ринковий попит на молочні йогурти з фруктами:
А зростання доходів споживачів;
Б підвищення закупівельних цін на молоко;
В зниження цін на сиркові десерти;
Г збільшення чисельності населення.

10. Визначте, як зміниться виручка від реалізації продукції, попит на яку нееластичний,
за умов зниження ринкової ціни:
А зменшиться; Б збільшиться;
В не зміниться; Г визначити не можна.

11. Укажіть умову оптимального обсягу виробництва для фірми, що працює на ринку досконалої конкуренції:
А гранична виручка дорівнює ціні товару;
Б ціна перевищує середні загальні витрати; В граничні витрати дорівнюють ціні товару; Г загальний дохід перевищує витрати.

12. Укажіть, який із варіантів відповіді ілюструє дію закону пропозиції:
А покупці купують більшу кількість товару за нижчою ціною;
Б збільшення обсягу пропозиції товару зумовлює зниження ціни ресурсів; В фірми встановлюють вищу ціну на товар з метою збільшення прибутку; Г зростання ціни товару зумовлює збільшення обсягів його пропозиції.

13. Визначте обсяг дефіциту олії на ринку, якщо функцію попиту на олію задано рівнянням: Q = 28 – P, а функцію пропозиції: Q = 4 + 2P. Відомо, що місцеві органи влади заборонили продавати олію дорожче 5 грн за один літр:
А 8 літрів; Б 9 літрів;
В 14 літрів; Г 23 літри.

14. Укажіть, що належить до соціальної функції підприємства:
А оплата санаторних путівок працівникам;
Б упровадження нових технологій;
В експорт продукції;
Г укладання контрактів.

15. Укажіть, у якій з галузей української економіки зберігається державна монополія:
А чорній металургії; Б атомній енергетиці;
В авіатранспортній; Г книговидавничій.

16. Визначте зміст діяльності брокера на фондовій біржі:
А реєстрація угод з купівлі-продажу цінних паперів;
Б купівля та продаж цінних паперів на ім’я та за рахунок свого клієнта;
В купівля та продаж цінних паперів від свого імені та за власний рахунок;
Г облік прав власності на цінні папери.

17. Визначте, яким буде ринковий курс акції номіналом 100 гривень, якщо дивіденди становлять 3 гривні на рік, а позичковий процент дорівнює 15% річних:
А 20 гривень; Б 45 гривень;
В 150 гривень; Г 300 гривень.

18. Визначте прибуток банку, на депозитні рахунки якого надійшло 400 млн грн, у кредит було надано 350 млн грн, кредитна ставка дорівнює 20%, ставка по депозитам - 15%. Витрати банку на обслуговування клієнтів становлять 4 млн грн:
А 3 млн грн; Б 6 млн грн;
В 6,6 млн грн; Г 5,6 млн грн.

19. Укажіть, чому виробництво суспільних благ здійснюється державою:
А приватні підприємства не здатні виробляти суспільні блага;
Б держава отримує значні доходи від виробництва суспільних благ;
В суспільні блага неможливо вилучити зі споживання тих, хто за них не сплачує;
Г виробництво суспільних благ необхідно для зменшення безробіття.

20. Визначте, яка з наведених ситуацій є прикладом негативного зовнішнього ефекту:
А фірма витратила значні кошти на озеленення прилеглої території;
Б будівництво багатоповерхового будинку погіршило панораму історичного центру міста;
В обіди в ресторанах швидкого харчування збільшують кількість хворих на ожиріння;
Г міжнародний конкурс етнічних танців в Україні сприяв зростанню прибутків готелів та туристичних фірм.

21. Визначте, що буде враховано при обчисленні ВВП за сумою витрат:
А заробітна плата робітників автопарку;
Б відсотки за кредит, отримані банком від автопарку; В витрати на будівництво нового складу в автопарку; Г податок на прибуток автопарку за рік.

22. Установіть, за якої умови відбудеться відновлення макроекономічної рівноваги,
порушеної внаслідок зменшення сукупного попиту в короткотерміновому періоді:
А зростання цін за незмінної заробітної плати;
Б зниження заробітної плати;
В зниження цін і заробітної плати;
Г зниження цін за незмінної заробітної плати.

23. Укажіть, що є прикладом інтенсивного шляху розвитку тваринництва в Україні:
А збільшення площі посівів кормових культур;
Б збільшення поголів’я худоби;
В здешевлення кредитів фермерам на закупівлю паливно-мастильних матеріалів;
Г закупівля племінної худоби нових високопродуктивних порід.

24. Визначте, що характерно для фази спаду економічного циклу:
А зростання приватних інвестицій;
Б прискорення темпів інфляції;
В зростання товарно-матеріальних запасів фірм;
Г зростання зарплати і споживчих видатків.

25. Укажіть, яке з тверджень найповніше розкриває сутність закону Оукена:
А зміна природного безробіття на 1% зумовлює відхилення потенційного ВВП від фактичного більш як на 1%;
Б зміна темпу інфляції на 1% зумовлює відхилення потенційного ВВП від фактичного на 2,5%;
В зміна циклічного безробіття на 1% зумовлює відхилення фактичного ВВП від потенційного на 2—3%;
Г фактичний і потенційний обсяги реального ВВП відрізняються менш як на 1%.Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Субота, 06.06.2009, 02:45 | Повідомлення № 3
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

26. Визначте вид інфляції, якщо ціни зростають на 5% за місяць:
А помірна; Б галопуюча;
В гіперінфляція; Г стагфляція.

27. Визначте, як змінився реальний дохід родини, якщо її номінальний дохід збільшився на 20%, а рівень цін за цей період зріс на 10%:
А збільшився на 10%; Б зменшився на 10%;
В зменшився на 9,1%; Г збільшився на 9,09 %.

28. Укажіть, що є функцією Центрального банку:
А зміна облікової процентної ставки;
Б відкриття строкових депозитних рахунків;
В купівля-продаж акцій;
Г надання кредитів населенню та підприємствам.

29. Визначте, яка з наведених комбінацій заходів монетарної політики матиме найбільший стимулюючий вплив на економіку:

Облікова ставка Операції на відкритому ринку цінних паперів Вимоги щодо банківських резервів
А Підвищення Продаж облігацій Зменшення
Б Зменшення Купівля облігацій Зменшення
В Зменшення Продаж облігацій Підвищення
Г Підвищення Купівля облігацій Підвищення

30. Визначте величину дефіциту (–) чи профіциту (+) державного бюджету, доходи якого становлять 500 млрд грн, а видатки - 550 млрд грн:
А – 50 млрд грн; Б + 50 млрд грн;
В + 1,1 млрд грн; Г + 1050 млрд грн.

31. Укажіть, як називається співвідношення коштів, отриманих за експорт, і коштів,
сплачених за імпорт товарів і послуг:
А платіжний баланс; Б торговий баланс;
В бюджетний дефіцит; Г дохід від зовнішньої торгівлі.

32. Визначте, хто отримає вигоду від збільшення мита на імпортований фасований чай:
А вітчизняні виробники фасованого чаю;
Б зарубіжні виробники та споживачі фасованого чаю;
В вітчизняні споживачі фасованого чаю;
Г вітчизняні виробники та споживачі фасованого чаю.

33. Визначте, яку з форм прояву глобалізації не ілюструє така послуга українських банків, як грошові перекази через міжнародну систему «Western Union»:
А розвиток глобального ринку товарів;
Б формування світового фінансового ринку;
В розвиток глобальної ринкової інфраструктури;
Г інтенсифікація глобальних фінансових операцій.Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Субота, 06.06.2009, 02:46 | Повідомлення № 4
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

34. Визначте спеціалізацію Німеччини у міжнародній торгівлі, використовуючи дані, подані в таблиці:

Країна Урожайність
ячмінь, ц з 1 га жито, ц з 1 га
Німеччина 40 50
Данія 30 20
А експортуватиме ячмінь та імпортуватиме жито;
Б імпортуватиме і ячмінь, і жито;
В експортуватиме і ячмінь, і жито;
Г імпортуватиме ячмінь та експортуватиме жито.

У завданнях 35—39 установіть відповідність інформації, позначеної цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч), — утворіть логічні пари.

35. Установіть відповідність між типами економічних систем та їхніми характеристиками:

1 традиційна;
2 ринкова;
3 командно-адміністративна;
4 змішана.

А антимонопольне регулювання економіки;
Б централізований розподіл
товарів і ресурсів;
В приватна власність і свобода вибору;
Г товарна форма виробництва;
Д розподіл благ на основі усталених норм життя.

36. Установіть відповідність між типами ринкових структур та їхніми характерними ознаками:

1 досконала конкуренція;
2 монополістична конкуренція;
3 олігополія;

А існує можливість змови задля контролю над ціною;
Б жоден із продавців не здатний вплинути на ринкову ціну;

4 монопсонія. В
Г Д

ринкову ціну визначає єдиний покупець;
ціну встановлює продавець, можлива цінова дискримінація;
домінує нецінова конкуренція.

37. Установіть відповідність між ресурсами та видами доходів, які отримують власники цих ресурсів:
1 уміння вишивати хрестиком; А прибуток;

2 земельна ділянка біля

Б процент;

перехрестя автомагістралей; В дивіденди;

3 строковий рахунок в іноземному

Г заробітна плата;

банку; Д рента.
4 підприємницький талант.Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Субота, 06.06.2009, 02:46 | Повідомлення № 5
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

38. Установіть відповідність між показниками національного виробництва та їхнім обсягом, якщо відомо такі результати економічного розвитку умовної країни за рік (у млрд грошових одиниць): заробітна плата — 500; урядові закупівлі товарів і послуг — 200; імпорт — 75; непрямі податки на бізнес — 120; чистий експорт — 50; споживчі видатки населення — 800, валові приватні інвестиції — 150; чисті приватні інвестиції — 100; надходження до державного бюджету — 180.
1 ВВП; А 2700 млрд грошових одиниць;
2 національний дохід; Б 1200 млрд грошових одиниць;
3 експорт; В 1030 млрд грошових одиниць;

4 дефіцит державного

Г 20 млрд грошових одиниць;

бюджету. Д 125 млрд грошових одиниць.

39. Установіть відповідність між видами державної політики та її інструментами:

1 стимулююча грошово-
кредитна політика;
2 стимулююча податково-
бюджетна політика;
3 стримуюча грошово-
кредитна політика;
4 стримуюча податково-
бюджетна політика.

А скорочення державних видатків;
Б зниження податку на прибуток корпорацій;
В зменшення норми обов’язкових банківських резервів;
Г продаж населенню державних цінних паперів;

Д збільшення імпортних товарних квот.

Розв’яжіть завдання 40—50.

40. Обчисліть у євро, якою має бути максимальна ціна автомобіля, щоб пані Василенко, яка витрачає на таксі 2 400 євро на рік, було вигідно купити власний автомобіль. Відомо, що банки сплачують по депозитах 10% річних, а експлуатаційні витрати на обслуговування авто становлять 1 500 євро на рік.

Відповідь: євро.

41. Обчисліть, на скільки відсотків зменшилася фондовіддача підприємства, якщо після реконструкції вартість його основних фондів збільшилася на 50%, а вартість виробленої продукції зросла на 20%. Ціни не змінилися.

Відповідь: %.

42. Обчисліть
 у
 гривнях
 суму  заощаджених  Олексієм  грошей,  якщо  він  витрачає
 свій
тижневий бюджет у розмірі
37 гривень на пончики, сік, кіно, а також робить
заощадження. Відомо, що квиток на кіносеанс коштує
10 гривень, ціна пончика 1 гривня, склянка
соку  коштує 2  грн.  У  таблиці наведено
дані  щодо  загальної
корисності цих  благ  та заощаджень для Олексія.

 Кількість благЗагальна     корисність заощаджених гривеньЗагальна корисність пончиківЗагальна корисність сокуЗагальна корисність кіносеансів110151852218262572324342988428403210053044341066314635108


Відповідь:                                           грн.Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Субота, 06.06.2009, 02:51 | Повідомлення № 6
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

43. Розрахуйте в штуках денний обсяг виробленої підприємством продукції, якщо за рівня рентабельності 5% та ціни реалізації 210 гривень за штуку, середні змінні витрати всього підприємства становили 100 гривень, а постійні витрати дорівнювали 700 гривень.

Відповідь:_ штук.

44. Обчисліть у гривнях, на якому рівні було зафіксовано ціну на товар, початкові функції попиту та пропозиції якого задано рівняннями: Qd = 1000 - 100Р; Qs = 500 + 100Р, за умов, що уряд увів акцизний податок у розмірі 1 гривня з ціни продажу кожної одиниці цього товару, внаслідок чого виник дефіцит у розмірі 100 одиниць.

Відповідь:_ грн.

45. Визначте, скільки робітників найме фірма, для якої кількість працівників є єдиним змінним фактором виробництва, якщо на ринку праці встановилася рівноважна ставка заробітної платні 1 200 гривень на місяць. Ціна одиниці продукції - 200 гривень, а залежність обсягу випуску від кількості робітників подано в таблиці:

Кількість робітників

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг випуску, одиниць

22

40

55

66

74

80

85

Відповідь: робітників.

46. Обчисліть, на скільки гривень зменшився дохід вкладника банку, який відкрив депозитний рахунок на 12 місяців на суму 20 000 гривень під 12% річних з нарахуванням простих відсотків, якщо він мав можливість відкрити депозитний рахунок на один рік за ставкою
12% річних з піврічним нарахуванням складних відсотків.
Відповідь: грн.

47. Обчисліть, на скільки гривень відрізняється чистий дохід найбагатшого жителя умовної країни, в якій існує прогресивна система оподаткування, від чистого доходу найбіднішого її жителя. Доходи і ставки оподаткування в цій країні подано в таблиці:

Жителі країни Річний дохід, грн Ставка оподаткування, %
А 6000 15
Б 4500 10
В 8200 20
Г 12 000 25
Д 20 000 35
Відповідь: грн.

48. Обчисліть у млрд доларів фактичний ВВП умовної країни, якщо відомо, що із 30 млн осіб працездатного населення цієї країни мають роботу 70 %, 20% не входять до складу робочої сили, а решта — шукають роботу. Коефіцієнт Оукена дорівнює 2,5; природний рівень безробіття становить 6,5%; потенційний ВВП дорівнює 4 200 млрд доларів.

Відповідь: млрд доларів.

49. Обчисліть у млрд грошових одиниць розмір дефіциту державного бюджету умовної країни, якщо відомо, що в цій країні видатки (в млрд грошових одиниць) становили: на оборону — 28, охорону здоров’я — 12, державне управління — 6, освіту та науку — 14, соціальні виплати населенню — 9, виплата відсотків населенню по державних облігаціях
— 4. Прибуток державних підприємств становив 22 млрд грошових одиниць, податок з продажу — 21 млрд грошових одиниць, податки на доходи фізичних осіб — 15 млрд грошових одиниць, податок на прибуток фірм — 8 млрд грошових одиниць, мито — 3 млрд грошових одиниць.

Відповідь: млрд грошових одиниць.

50. Обчисліть, на скільки гривень зменшився дохід української фірми-імпортера, яка закупила
100 фотоапаратів за ціною 240 доларів США, зробивши передоплату за два місяці до поставки товару за курсом 1 долар = 5 гривень. На день поставки фотоапаратів ревальвація гривні становила 5% до попереднього курсу.

Відповідь: грн.Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
Форум селища міського типу Червоне, Червоне - зробимо кращим »  Школопедія (Школопедия) » Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) » ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ тренувальні завдання ЗНО
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:


Оплата будь-яких послуг через інтернет

Вхід

Логін:
Пароль:

Інформація

Ваш IP: 54.83.119.159
Браузер:

Cайт живе: