rss · П'ятниця, 22.10.2021, 12:18

Опитування

Покращення в смт Червоне.
1. Дуже необхідні!
2. Байдуже
3. Ні. Все і так добре
4. Це не можливо
5. Покращення вже є
Всього відповідей: 35
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Модератор форуму: Shooler, lusi  
Форум селища міського типу Червоне, Червоне - зробимо кращим »  Школопедія (Школопедия) » Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) » БІОЛОГІЯ тренувальні завдання ЗНО
БІОЛОГІЯ тренувальні завдання ЗНО
mr_smithДата: Субота, 06.06.2009, 02:30 | Повідомлення № 1
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

І. Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
Завдання складається із запитання та чотирьох варіантів відповіді, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Вкажіть, на якому рівні вивчають інтенсивність утворення кисню рослинами Землі:
А біосферному рівні; Б біоценотичному рівні;
В популяційно-видовому рівні; Г організменому рівні.

2. Вкажіть, який з перелічених мікроелементів входить до складу вітаміну В:
А Манган; Б Купрум;
В Цинк; Г Кобальт.

3. Визначте, як корелюється вміст води в клітині: А наявністю води в оточуючому середовищі; Б інтенсивністю процесів обміну речовин;
В наявністю розвинених регуляторних систем;
Г здатністю поглинати воду з оточуючого середовища.

4. Визначте, якими зв’язками забезпечується первинна структура білка:
А водневими; Б дисульфідними;
В пептидними; Г йонними.

5. Визначте, з яких речовин складаються жири:
А гліцерину та жирних кислот;
Б гліцерину, жирних кислот та ортофосфатної кислоти;
В глюкози та жирних кислот;
Г гліцерину та амінокислот.

6. Вкажіть, які з перелічених організмів належать до клітинних доядерних:
А бактерії; Б фаги;
В гриби; Г червоні водорості.

7. Визначте, чим вкрита рослинна клітина ззовні:
А білком;
Б двошаровою мембраною; В одношаровою мембраною; Г целюлозною оболонкою.

8. Визначте, яку функцію виконує гранулярна ендоплазматична сітка:
А формує рибосоми; Б здійснює синтез білків;
В здійснює синтез ліпідів; Г утворює лізосоми.

9. Вкажіть процес, що являється пластичним обміном:
А гліколіз; Б окислювальне фосфорилювання;
В біосинтез білка; Г спиртове бродіння.

10. Вкажіть, як називають клітини, що пройшли перший мейотичний поділ при спермато генезі:
А сперматогонії;
Б сперматоцити першого порядку;
В сперматоцити другого порядку;
Г сперматиди.Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Субота, 06.06.2009, 02:31 | Повідомлення № 2
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

11. Визначте, де в клітині відбувається гліколіз:
А в цитозолі;
Б в ендоплазматичній сітці;
В у матриксі мітохондрії;
Г у міжмембранному просторі мітохондрії.

12. Визначте, яка з перелічених органел оточена оболонкою, що складається з двох мемб ран:
А комплекс Гольджі; Б лізосома;
В мітохондрія; Г гладенька ендоплазматична сітка.

13. Позначте, до якої молекули подібна молекула хлорофілу:
А аденозинтрифосфорної кислоти; Б дезоксирибонуклеїнової кислоти; В рибонуклеїнової кислоти;
Г гемоглобіну.

14. Визначте, яку функцію виконує спеціалізована клітина прокаріотів – гетеро циста:
А статевого розмноження;
Б перенесення несприятливих умов існування;
В регенерації рослин;
Г розривання нитки ціанобактерій при вегетативному розмноженні.

15. Визначте, яке захворювання викликають бактерії:
А скарлатина; Б СНІД;
В аскаридоз; Г віспа.

16. Визначте, які гриби належать до губчастих:
А мухомори; Б підберезники;
В лисички; Г шампіньйони.

17. Позначте, яким тваринам властиве шкірне дихання:
А рибам; Б земноводним;
В плазунам; Г птахам.

18. Позначте рибу, у якої відсутній плавальний міхур:
А сом; Б лосось;
В короп; Г акула.

19 Визначте, яка із водоростей має такі ознаки: одноклітинна, джгутики відсутні, живе у воді, має кормове значення:
А хламідомонада; Б хлорела;
В улотрикс; Г спірогіра.

20. Визначте, чим заросток папороті прикріплюється до ґрунту:
А ризоїдами;
Б кореневищем;
В додатковими коренями;
Г кореневими волосками.

21. Назвіть тканину рослини, яку захищає кореневий чохлик.
А основна; Б твірна;
В механічна; Г провіднаЖираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Субота, 06.06.2009, 02:32 | Повідомлення № 3
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

22. Вкажіть відділ вищих спорових рослин, у представників якого в життєвому циклі переважає гаметофіт:
А Мохоподібні; Б Плауноподібні;
В Хвощеподібні; Г Папоротеподібні.

23. Визначте серед наведених рослин представника хвойних, який щорічно скидає листя:
А кедр; Б ялина колюча;
В ялиця біла; Г модрина.

24. Вкажіть ознаку, яка відрізняє представників родини айстрових від інших рослин:
А плід – сім’янка;
Б квітки з подвійною оцвітиною;
В запасний вуглевод інулін;
Г стеблові бульби.

25. Визначте, яку функцію виконує вегетативне ядро в клітині найпростіших:
А зберігає спадкову інформацію і передає її дочірнім клітинам;
Б утворює веретено поділу під час мітозу;
В регулює біосинтез білка;
Г накопичує запасні речовини.

26. Позначте, які з пластид є безбарвними:
А хромопласти; Б хлоропласти; В хроматофори; Г лейкопласти.

27. Зазначте, як називається властивість організмів відновлювати втрачені або пошкоджені частини організму:
А регенерація; Б реплікація;
В дегенерація; Г аберація.

28. Визначте, у яких тварин допоміжні органи (потові залози, шкіра, легені) беруть участь у виведенні продуктів обміну речовин:
А ссавців; Б птахів;
В комах; Г плазунів.

29. Визначте, у чому проявляється схожість між членистоногими та кільчастими червами:
А незамкнута кровоносна система;
Б сегментоване тіло;
В членисті кінцівки;
Г наявність дифузної нервової системи.

30. Вкажіть, яку будову має серце личинки земноводних:
А м’язова трубка;
Б двокамерне – одне передсердя і один шлуночок;
В трикамерне – два передсердя і один шлуночок;
Г чотирикамерне – два передсердя і два шлуночки.

31. Назвіть тварину з чотирикамерним шлунком:
А кінь; Б миша хатня;
В верблюд; Г шимпанзе.

32. Вкажіть функцію неспеціалізованих клітин, що розташовані в ретикулярній тканині:
А трофічна; Б проведення нервового імпульсу;
В секреторна; Г утворення клітин крові.Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Субота, 06.06.2009, 02:32 | Повідомлення № 4
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

33. Вкажіть частину ділянки проходження нервового імпульсу, яка несе сформовану в рецепторі інформацію до центральної нервової системи:
А рецептор;
Б кора великих півкуль;
В відцентровий (руховий) нейрон;
Г доцентровий (чутливий) нейрон.

34. Вкажіть, надлишок якого гормону призводить до акромегалії:
А адреналіну; Б гормону росту;
В естрогену; Г тироксину.

35. Вкажіть, яку роль в суглобі відіграє синовіальна рідина:
А забезпечує функціональну єдність суглоба;
Б полегшує ковзання елементів суглоба один відносно одного;
В формує капсулу навколо суглоба;
Г укріплює суглоб.

36. Вкажіть, що називається інсультом:
А загальне захворювання людини, основним проявом якого є підвищення артеріального тиску;
Б гостре порушення мозкового кровообігу, що призводить до ушкодження тканини мозку
i розладом його функцій;
В порушення тонусу судин, у результаті якого порушується кровообіг i кровопостачання
opгaнів;
Г захворювання, що проявляється у нерівномірному розширенні вен, що сприяє утрудненню кровообігу та підвищенню тиску.

37. Зазначте, яким є основний шлях транспортування кисню кров’ю:
А утворення нестійкої сполуки з гемоглобіном;
Б у розчиненому стані плазмою;
В у вигляді гідрокарбонатів Na i К;
Г за рахунок активного транспортування.

38. Визначте, який секрет продукують додаткові залози шлунка:
А ортофосфатну кислоту; Б вітамін К;
В слиз; Г лізоцим.

39. Вкажіть процеси, які відбуваються в шкірі при зниженні температури зовнішнього середовища:
А звуження судин і збільшення потовиділення;
Б звуження судин і зменшення потовиділення;
В розширення судин і збільшення потовиділення;
Г розширення судин і зменшення потовиділення.

40. Вкажіть, що характеризує алельні гени:
А гени знаходяться в одній хромосомі;
Б гени знаходяться у негомологічних хромосомах в однакових ділянках;
В гени знаходяться в гомологічних ділянках аутосом;
Г гени знаходяться в однакових ділянках гомологічних хромосом.

41. Вкажіть місце, яке в біогеоценозі займають гриби-паразити рослин:
А продуценти; Б консументи І порядку;
В консументи ІІ порядку; Г редуценти.Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Субота, 06.06.2009, 02:33 | Повідомлення № 5
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

42. Вкажіть, що таке фотоперіодизм:
А реакція організмів на довжину світлового дня;
Б реакція організмів на кількість сонячної енергії;
В реакція організмів на дію сонячного світла;
Г реакція організмів на інтенсивність освітленості.

43. Вкажіть розташування коренів однорічних рослин, що ростуть в степу:
А верхній підземний ярус; Б середній підземний ярус;
В нижній підземний ярус; Г проміжний підземний ярус.

44. Вкажіть, що являють собою коливання чисельності популяцій внаслідок порушення динамічної рівноваги в екологічних системах:
А сукцесії; Б хвилі життя;
В ланцюг живлення; Г піраміда енергії.

45. Вкажіть вищу стадію існування біосфери, яку створює людина своєю діяльністю:
А атмосфера; Б ноосфера;
В ризосферу; Г тропосферу.

46. Визначте закономірність, відповідно до якої кількість рослинної речовини, що є основою ланцюга живлення, в 10 разів більша порівняно з масою травоїдних тварин, і кожний наступний рівень живлення також має масу в 10 разів меншу:
А закон збереження речовини та енергії;
Б закон збереження маси;
В правило екологічної піраміди;
Г правило ланцюга живлення.

47. Вкажіть, які з живих організмів краще за всіх перетворюють світлову енергію на хімічну:
А одноклітинні зелені водорості;
Б багатоклітинні зелені водорості;
В бурі та червоні водорості;
Г вищі рослини.

48. Позначте, яка рослина занесена до Червоної книги України:
А люпин синій; Б півонія вузьколиста;
В сокирки польові; Г осока просоподібна.

49. Визначте, який гетеротроф здатний мінералізувати органічну масу:
А білка; Б ланцетник;
В жаба; Г дощовий черв’як.

50. Вкажіть, яка таксономічна одиниця не використовується ботаніками, але використовується зоологами:
А царство; Б відділ;
В клас; Г тип.Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Субота, 06.06.2009, 02:34 | Повідомлення № 6
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

ІІ. Завдання на встановлення відповідності.
Під час виконання завдання необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами, — утворити логічні пари. Поставте позначки у бланку на перетині від- повідних рядків і колонок.

51. Встановіть відповідність між структурним рівнем молекули білка та зв’язками, що їх утворюють:

1 Первинна; А міжмолекулярні взаємодії;
2 Вторинна; Б дисульфідні;
3 Третинна; В йонні;
4 Четвертинна. Г пептидні;
Д водневі.
52. Установіть відповідність між органелами та функціями, які вони виконують:

1 виконують функцію внутрішньоклітинного і міжклітинного переміщення метаболітів, синтез білка; А пластиди;
2 забезпечують вироблення, нагромадження і розподіл енергії в клітині; Б мітохондрії;
3 беруть участь у розщепленні поживних ре- човин, в автолітичних і некротичних про- цесах; В ендоплазматична сітка;
4 беруть участь у секреторній діяльності клітин, синтезі полісахаридів, ліпоїдному та білковому обміні. Г комплекс Гольджі;
Д лізосоми.
53. Установіть відповідність для зображеного організму між таксономічними категоріями та їхніми назвами:

1 тип; А Хордові;
2 клас; Б Непарнокопитні;
3 ряд; В Конячі;
4 родина. Г Ссавці;
Д Парнокопитні.

54. Установіть відповідність між описом явища та його назвою:

1 здатність ока пристосовуватися до ясного бачення предметів, що знаходяться на різній відстані; А косоокість;
2 неможливість сходження всіх променів в одній точці; Б конвергенція;
3 механізм просторового сприйняття; В рефракція;
4 заломлювальна здатність ока, коли кришталик максимально сплющений. Г акомодація;
Д астигматизм.

55. Установіть відповідність між стадіями життєвого циклу сосни та цифрами на рисунку, що їм відповідають:

1 чоловіча шишка;
2 шишка з насінним зачатком;
3 запліднена шишка;
4 пилкове зерно.Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Субота, 06.06.2009, 02:39 | Повідомлення № 7
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

56. Встановіть відповідність між закономірностями спадковості та їхніми характеристиками:

1 Перший закон Менделя А розщеплення у гібридів першого покоління

2 Другий закон Менделя
Б проміжне успадкування ознаки
3 Третій закон Менделя В успадкування ознак, що зчеплені зі статтю
4 Зчеплене успадкування Г одноманітність гібридів першого покоління

Д незалежне комбінування і успадкування ознак

57. Встановіть відповідність між функціями живої речовини та їхніми характеристиками:

1 Газова А реалізується в процесах обміну речовин
2 Концентраційна Б забезпечує формування залізних та мідних руд
3 Окисно-відновна В забезпечує кругообіг речовин у природі
4 Біохімічна Г здійснюється зеленими рослинами в процесі фотосинтезу та тваринами і рослинами в процесі дихання
Д пов’язана з нагромадженням в живій речовині хімічних елементів

58. Встановіть відповідність між різними шляхами еволюції та їхніми характеристиками:

1 Ароморфоз А зміни, які не підвищують рівня організації організмів, але дають їм змогу краще пристосуватись до конкретних умов середовища
2 Ідіоадаптація Б явище подібності будови органів різного походження, які виконують однакові функції
3 Біологічний регрес В явище спрощення організації і зниження активних функцій частини органів
4 Загальна дегенерація Г зміни, які пов’язані із зниженням пристосованості організмів, зменшенням їх чисельності
Д значне ускладнення, яке підвищує морфофізіологічну організацію та загальну життєздатність організмів

ІІІ. Завдання на встановлення правильної послідовності.
Під час виконання завдання необхідно розташувати події у правильній послідовності. Поставте позначки у бланку на перетині відповідних рядків і колонок. Цифрі 1 має відповідати обрана Вами перша подія, цифрі 2 — друга подія і так далі.

59. Визначте послідовність проходження фаз мітозу у хронологічному порядку:
А хромосоми конденсуються, ядерна оболонка зникає;
Б утворюється веретено поділу;
В хромосоми подвоюються;
Г хромосоми рухаються до полюсів.

60. Визначте послідовність процесів обміну білків:
А утворення первинної сечі;
Б розщеплення білків до кінцевих продуктів;
В реабсорбція, утворення вторинної сечі;
Г всмоктування амінокислот у кров.Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
Форум селища міського типу Червоне, Червоне - зробимо кращим »  Школопедія (Школопедия) » Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) » БІОЛОГІЯ тренувальні завдання ЗНО
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:


Оплата будь-яких послуг через інтернет

Вхід

Логін:
Пароль:

Інформація

Ваш IP: 3.236.232.99
Браузер:

Cайт живе: