rss · Середа, 19.01.2022, 17:29

Опитування

Покращення в смт Червоне.
1. Дуже необхідні!
2. Байдуже
3. Ні. Все і так добре
4. Це не можливо
5. Покращення вже є
Всього відповідей: 35
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Модератор форуму: Shooler, lusi  
Форум селища міського типу Червоне, Червоне - зробимо кращим »  Школопедія (Школопедия) » Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) » ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Тренувальні завдання для підготовки до ЗНО
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Тренувальні завдання для підготовки до ЗНО
mr_smithДата: Понеділок, 01.06.2009, 00:35 | Повідомлення № 1
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

Завдання 1—50 мають чотири варіанти відповіді, з яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ.


Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Понеділок, 01.06.2009, 00:52 | Повідомлення № 2
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

1.  До
якого історико-археологічного періоду належить Трипільська культура?

А   палеоліт;       Б    мезоліт;

В    неоліт;         Г     енеоліт.

 

2.  «Коли ж почули древляни,
що він знову йде, порадилися
з князем своїм Малом і сказали:

«Якщо внадиться вовк до овець, то виносить по одній все стадо, якщо не уб’ють його. Так
і сей: якщо не вб’ємо його, він усіх нас погубить». І
послали вони до нього, кажучи:

«Чого  ти йдеш знову? Ти забрав всю данину».
І не послухав їх, і древляни, вийшовши
на супротив з города Іскоростеня, вбили його ...»

Якого року відбулася описана
подія?

А   882
р.;            Б   91 1 р.;

В    945
р.;            Г    988 р.

 

3.  На
карті заштриховано території, приєднані до Київ­

ської Русі за князювання:

А    Олега;

Б    Ігоря ;

В     Святослава;

Г     Володимира.

 4.  Як
називалася категорія неповноправних людей на Русі , як і через різн і обставини ви­

йшли зі своєї суспільної групи?

А   закупи ;           Б    ізгої ;

В    рядовичі;     Г    холопи.Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Понеділок, 01.06.2009, 01:04 | Повідомлення № 3
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

5.  Укажіт ь елементи інтер’єру властиві собору Святої
Софії в Києві :1барельєфи;4орнаменти;2вітражі ;5фрески.3мозаїки;  


Варіанти
відповіді:

А   1 ,
3 ;                 Б    2 , 5 ;

В    3 , 4 ;                Г    3 , 5 .

 

6.  Правителі якої
країни щодо приєднаних
українських земель дотримувалися принципу

«Старого
не порушувати, нового не впроваджувати»?

А    Великого
князівства Литовського;

Б    Польського королівства;

В    Московського
царства;

Г     Угорського королівства.

 

7.  Чи правильне
твердження?

З укладенням Люблінської уні ї на українських
землях:

1)   ліквідовуються удільні князівства;

2)   в системі
судочинства залишалися
в силі Литовські
статути.

А   обидва варіанти правильні;           Б    тільк и 1 варіант правильний;

В    тільк и 2 варіант правильний;        Г    обидва варіанти не правильні.Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Понеділок, 01.06.2009, 01:13 | Повідомлення № 4
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

24.
Якою лінією на карті позначено
східну межу територіальних зазіхань Німеччини
в ході Першої світової війни?А    1 ; Б  2 ; В    3 ; Г       4 .

 

 

 

25. За  яки х  обставин
 Українська  Центральна  Рада
 підготувала
 та  оприлюднила  свій

Другий Універсал?

А   збройний виступ самостійників;

Б    корніловський
заколот у Росії;

В   переговори
та досягнення
компромісу з делегацією Тимчасового уряду;

Г    проведення в
Києв і з’їзду народів Росії.

 

 

26. На карті заштриховано територію:А    на як у поширилася
влада Генерального Секретаріату після падіння Тимчасового уряду (листопад 1917);

Б             яка мала увійти на засадах автономії до
складу  Української Держави
 П.  Скоро­ падського;

В    контрольована   білогвардійськими      вій­

ськами  генерала
 А.  Денікіна
 (жовтень

1919);

Г    контрольована   білогвардійськими     вій­

ськами   барона  П.   Врангеля  (жовтень

1920).

 

 

27. Укажіт ь положення,
як і розкривають основний зміст Четвертого Універсалу Україн­

ської Центральної Ради:

1)   проголошення Української Народної Республіки;

2)   визнання за необхідне
передачу землі селянам без викуп у до початку весняних ро­

біт;

3)   декларування наміру розпустити
постійну армію та організувати народну міліцію ;

4)   продовження
мирних переговорів з країнами Четверного
союзу;

5)   заклик до Раднаркому РСФРР припинити
наступ радянських військ і розпочати
пе­

реговори;

6)   проголошення незалежності Української Народної Республіки;

7)   завершення
українізації армії та створення Українського фронту проти радянської

Росії.

Варіанти
відповіді:

А   1 , 3 , 4 , 7 ; Б 2 , 4 , 5 , 6 ; В      1 , 2 , 3 , 7 ; Г  2 , 3 ,
4 ,
6 .
Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Понеділок, 01.06.2009, 01:22 | Повідомлення № 5
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

28.
Хто очолював делегацію
Української Народної Республіки на переговорах у Брест-Литов- ську?

А   М. Грушевський;                Б   В. Винниченко;

В    В. Голубович;                      Г    С. Петлюра.

 

29. Як а
інституція проголосила П. Скоропадського «гетьманом усієї України»?

А   Український
національний союз;

Б   Всеукраїнський
хліборобський конгрес;

В    Українська
національна рада;

Г    Всеукраїнські
установчі збори.

 

30. Що таке «лінія Керзона»?

А    східний
кордон Польщі, визначений
Антантою у грудні 1919 р.;

Б    межа
просування німецьких та австро-угорських військ у травні 1918 р.;

В    «нейтральна
зона»  мі ж Армією УНР та радянськими  військами  у грудні  1917  р.;

Г     межа українських територій, на як і претендувала Угорщина
у листопаді 1918 р.

 

31 . Яке з наведених нижче тверджень є правильним?

А   формування радянської
державності в Україн і розпочалося у 1921 р., після роз­

грому   Врангеля,  проголошення  УСРР
 та  прийняття
 її  першої
 Конституції;
Б            з переходом
до непу відбувається впровадження системи трестів, як і працювали
на господарсько-розрахункових засадах, скасовувалася система трудових мобілізацій;

В   у листопаді 1921 р. радянські війська вибили Врангеля в
Криму , а до квітн я наступ­ ного року розгромили
махновців. Громадянська війна в Україн і фа ктично заверши­ лася;

Г з проголошенням курсу на індустріалізацію у
1925 р. розпочалася перша п’ятирічка , дострокове виконання
якої
збіглося з судовим процесом «Шахтинська справа».Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Понеділок, 01.06.2009, 01:29 | Повідомлення № 6
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

У завданнях 51—54 до кожного з
чотирьох рядків інформації, позначених ЦИФРАМИ, ви­ беріть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений БУКВОЮ. Поставте
позначки в таблиці у зошиті на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).

 

51 . Установіть відповідність мі ж поняттям та його
визначенням.1фільварок;Авідробіткова форма селянських повинностей2община; на
користь феодала;3панщина;Бподаток
вільних селян
за право безстроково-4слобода. го
спадкового користування землею;  Втериторіальне
самоврядне  об’єднання  лю­   дей,
у спільному володінні якого були
земля   й
угідд
я ;  Ггосподарство,
засноване на праці кріпосних   селян
і орієнтоване на виробництво збіжж я   на
продаж;  Дпоселення, яке
отримало на певний
час піль­   ги
на виконання повинно стей.
Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Понеділок, 01.06.2009, 01:32 | Повідомлення № 7
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

52. Установіть відповідність мі ж діячами та фактами їхньої біографії.

1 Г. Сковоро- А співак італійської оперної трупи в російському
да; Оранієнбаумі. Музичну освіту завершує в Іта-
2 Ф. Проко- лії . Автор опер «Демофонт», «Іфігенія»;
пович; Б 1650—1657 — ректор Київської колегії.
3 М. Березов- У 1674 р. заснував колегію і друкарню у Нов-
ський ; город-Сіверському. Автор збірок «Меч духо-
4 Д. Борт- вний», «Труби словес проповідних»;
нянський . В навчався у Києво-Могилянській академії, слу­
жи в у придворній капелі імператриці Єлизаве­
ти Петрівни. 1759—1764 — викладач колегіу­
му у Харкові . Автор збірки «Сад божественних
пісень»;
Г розпочав музичну освіту в Глухівській школі ,
продовжив в Італії і незабаром став управите­
лем придворної капели. Автор опер «Креанот»,
«Син-суперник», «Алкід» ;
Д 1711—1716 — ректор Київської академії.
З 1716 р. в Петербурзі, з 1721 р. — віце-пре­
зидент Синоду. Автор трактату «Духовний
регламент», праці «Історія імператора Петра
Великого».Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Понеділок, 01.06.2009, 01:33 | Повідомлення № 8
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

53.
Установіть відповідність мі ж окупованими областями Україн и та адміністративними утвореннями, яки м їх було підпорядковано упродовж 1941—1944 рр .

1                                                        Київська,
Дніпропетров-                     А ська, Рівненська, Жито­
мирська;                                   Б

2                                                        Чернігівська,
Ворошилов-       В градська, Сумська, Харків­
ська;
                                                   Г

3 Чернівецька, Ізмаїльська, Одеська;          Д

4              Львівська, Тернопільська,
Станіславська.

губернаторство «Трансністрія» у складі Румунії;

рейхскомісаріат «Україна»;
дистрикт «Галичина» у складі
Генерального
губернаторства; округ «Карпати» у складі Угор­ щини ;

військова влада тилового району
груп и армій «Південь».Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Понеділок, 01.06.2009, 01:35 | Повідомлення № 9
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

54.
Установіть відповідність мі ж назвами періодів та подіями, упродовж яки х вони відбу- лися.

1 відлига;

2 застій;

3 перебудова;

4
незалежність.

А початок членства Україн и в ООН;

Б утворення Української Гельсін

ської групи ;

В вступ
Україн и до Ради Європи;

Г Чорнобильська катастрофа;

Д вступ Україн и в ЮНЕСКОЖираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Понеділок, 01.06.2009, 01:36 | Повідомлення № 10
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

У завданнях
55—5 8 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте
позна­ чки в таблиці у зошиті на перетині відповідних рядків (цифри)
і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати обрана
Вам
и перша подія, цифрі 2 друга, цифрі 3 третя, цифрі 4 четверта.

 

55. Визначте послідовність
подій:

 

А    Люблінська
унія ;

Б    Кревська унія ;

В    Берестейська унія ;

Г     Городельська
унія .

 

56. Визначте послідовність
подій:

А    видання
у Львові брошури М. Міхновського «Самостійна Україна»;

Б    заснування
в Ніжин і Гімназії
вищих наук ;

В    написання
П. Чубинським вірша «Ще не вмерла Україна»;

Г     перше видання в Петербурзі
трьох частин «Енеїди» І . Котляревського.

 

57. Визначте послідовність
подій:

А   «Карпатський рейд» партизанського
з’єднання С. Ковпака;

Б     утворення
Української повстанської армії
(УПА) ;

В    початок
масових розстрілів у Бабиному Яру в Києві ;

Г    постанова Державного комітету оборони СРСР про виселення татар
із Крим у в східні райони СРСР.

 

58. Визначте послідовність
подій:

А    передача Крим у
зі складу РРФСР до складу УРСР рішенням

Президії Верховної Ради СРСР;

Б     публікація
у журналі «Вітчизна» роману О. Гончара
«Собор»;

В    проголошення
на Пленумі ЦК КПРС курсу
на
перебудову;

Г     доповідь
М. Хрущова «Про культ особи та його наслідки».Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Понеділок, 01.06.2009, 01:43 | Повідомлення № 11
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

60. Прочитайте фрагменти джерел історичної
інформації та дайте відповіді
на запитання.

1.
Член-кореспондент Академії Наук СРСР А. Агангебян про стан радянської економі­ки .«Із приблизно 100 млн працюючих
в СРСР 30—40 млн зайнято в оборонній
промисло
­вості. У нас
нееквівалентна торгівля.
Ми торгуємо сировиною, бо країн и не купують у нас
готової продукції через її низьку якість.. . Курс надіндустріалізації призвів до штучного
гальмування галузей, як і не належать
до важкої промислово сті . Важк о позначається на
економіці централізм, адміністративні методи планування та керівництва... Сьогодні кол­ госпник за день заробляє
1 крб . 30 коп. , а з
присадиби має 3 крб . 50 коп . Чи буде ві н ефек­
тивно та сумлінно працювати в
колгоспі?»

2.  Колишній  помічник
 Першого 
 секретаря   ЦК   КП   України
 В.   Щербицького

В. Врублевський про
економічний розвиток
СРСР.«Пріоритет зовнішньо політики , гонка озброєнь,
волюнтаризм у прийнятті рішень ви­ снажувало економіку.
В результаті протягом другої половини 1960 початку1980-х років розвивалося дві економіки цивільна
та оборонна, мі ж яким и пролягала китайська сті­ на . Переважання груп и «А» призвело до того, що тільк и 29 % промисловості працювало на
споживчий ринок , а решта на оборону. Це , врешті-решт, призводило до диспропорцій та
стагнації економіки в цілому».Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Понеділок, 01.06.2009, 01:44 | Повідомлення № 12
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

3. Історик О. Бойко про економічний розвиток УРСР.

«Командно-адміністративна
 
система не змогла пристосуватися до викликі в часу, що стало однією з причин затухаючого, диспропорційного розвитку економіки . Середньоріч­
ни й приріст валового внутрішнього продукту в Україн і у 1961—1965
рр . становив
6,9% ;

1969—1970
рр
. 6,7; 1971—1975 рр . 5,6; 1976—1980 рр . —3,6 ; 1981—1985 рр . —3,4% . Тільк и за 15 років (від 1965 по 1980) продуктивність праці в УРСР зменшилася
більш ні ж
удвічі».

4. Історик
В. Смолій про економічний розвиток УРСР.

«У   республіці,  на
 як у
 припадало  2,6 %  території
 СРСР,  було
 побудовано  май­

же  40 %  атомних
 енергоблоків,  продукувалося  близько
 40 %  усієї  радянської
 сталі,

34 % вугілля,
51 % чавуну... До цього додавалася низька система
переробки та зберігання
продукції сільського господарства, в результаті чого щорічні втрати врожаїв
сягали 30

33% . Середньорічний приріст сільськогосподарської продукції у другій половині 1970-х років становив 1,5%, а в першій половині 1980-х 0,5%».Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Понеділок, 01.06.2009, 01:46 | Повідомлення № 13
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

1. Сформулюйте тему, як у розкривають подані джерела інформації. (1 бал)

2. Чи можна говорити про мілітаризацію радянської економіки? Обґрунтуйте свою відповідь, спираючись на джерела. (2 бали)

3. Чи була структура народного господарства Україн и збалансованою? Чи м пояснити таки й стан справ? Обґрунтуйте свою відповідь, спираючись на джерела. (2 бали)

4. Спираючись на інформацію джерел, визначте причини описаного стану радянської економіки . Як а з них , на Вашу думку , є основною? Свою відповідь обґрунтуйте. (3 бали)

5. Дайте визначення понять «волюнтаризм» та «стагнація економіки», як і використа­
ні в джерелах. (2 бали)Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
Форум селища міського типу Червоне, Червоне - зробимо кращим »  Школопедія (Школопедия) » Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) » ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Тренувальні завдання для підготовки до ЗНО
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:


Оплата будь-яких послуг через інтернет

Вхід

Логін:
Пароль:

Інформація

Ваш IP: 3.85.80.239
Браузер:

Cайт живе: