rss · Понеділок, 17.01.2022, 03:27

Опитування

Маєток Терещенка
1. Відреставрувати
2. Музей і монастир
3. Мені байдуже
4. Тільки музей селища
5. Тільки монастир
6. Нехай розвалиться
Всього відповідей: 67
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Модератор форуму: Shooler, lusi  
Форум селища міського типу Червоне, Червоне - зробимо кращим »  Школопедія (Школопедия) » Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) » ХІМІЯ. Тренувальні завдання для підготовки до ЗНО (Питання з хімії)
ХІМІЯ. Тренувальні завдання для підготовки до ЗНО
mr_smithДата: Неділя, 31.05.2009, 03:52 | Повідомлення № 1
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

ХІМІЯ

Завдання 1-35 мають по чотири варіанти відповіді. У кожному завданні - лише ОДНА ПРАВИЛЬНА.


Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Неділя, 31.05.2009, 03:54 | Повідомлення № 2
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

1. Виберіть формулювання закону
об’ємних відношень Гей-Люссака:

А «об’єми газів, що вступають
у реакцію, відносяться один до одного як невеликі цілі

числа»;

Б «об’єми газів, що утворюються
в результаті реакції, відносяться один до одного як

невеликі цілі числа»;

В «об’єми газів, що вступають
у реакцію, відносяться один до одного й до об’ємів газу

ватих продуктів реакції як
невеликі цілі числа»;

Г «об’єми газів, що вступають
у реакцію, відносяться один до одного й до об’ємів газу-

ватих продуктів реакції як
дробові числа».

2. Позначте визначення індекса:

А число, яке записується перед
хімічною формулою і позначає кількість молекул або

окремих атомів даної речовини;

Б число, яке записується після
хімічної формули і позначає кількість молекул або

окремих атомів даної речовини;

В число, яке позначає кількість
молекул;

Г число, яке позначає кількість
окремих атомів у молекулі даної речовини.

3. Позначте запис сполук, в
яких ступінь окиснення Карбону однакова: А H
2CO3; CO2; K2CO3; Б H2CO3; CO; Na2CO3;

В
Na2CO3; CO; CH4; Г CH4; MgCO3; CaCO3.

4. Позначте правильне твердження
щодо молекули метану: А містить менше атомів Гідрогену, ніж Карбону;

Б складається з трьох видів
атомів;

В складається з двох видів
атомів;

Г складається з двох атомів
одного хімічного елемента.

5. Позначте формулу газу, легшого
за повітря: А CH
4; Б O2;

В H2S; Г CO2.

6. Позначте молярну масу хлоридної
кислоти (г/моль): А 75,5; Б 98;

В 68; Г 36,5.

7. Позначте рядок утворений
тільки з елементів головної підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва:

А
Br; Cr; I; Б
Li; Zn; K;

В C; Si; Pb; Г Cr;
Ba; Zn.

8. Позначте рядок утворений
тільки з елементів побічної підгрупи періодичної системи Д.І. Менделєєва:

А
Hg; Cu; Ag; Б
P; Al; Pb;

В C; Si; Zn; Г Mg;
Ca; Hg.

9. Позначте рядок утворений
тільки з елементів малого періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва:

А
Al; Si; Cl; Б
P; Cl; Mn;

В Ca; Si; Br; Г B; Ca; Hg.Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Неділя, 31.05.2009, 04:00 | Повідомлення № 3
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

10. Позначте рядок утворений
тільки з елементів великого періоду періодичної системи Д.І. Менделєєва:

А
Mg; Ca; Cu; Б
Be; Al; Zn;

В
Ba; Au; Hg; Г
Na; K; Ca.

11. Позначте рядок сполук
тільки
з
йонним
звязком: А
SiH4; Cl2; CaBr2; Б KF; NaCl; MgO;

В Br2; NaBr; H2O; Г KBr; F2; NaF.

12. Позначте сполуку з ковалентним
полярним зв’язком: А CO
2; Б NaI;

В I2; Г KF.

13. Позначте сполуку з ковалентним
неполярним зв’язком: А NaBr; Б CO
2;

В I2; Г PCl5.

14. Яка із вказаних нижче пар
йонів не може знаходитися одночасно в розчині: А Ba
2+ i SO42-; Б 3Na+ i PO43;

В
2K+
i S2; Г
Na+
i OH.

15. Позначте йони, які
утворюються
у
водному
розчині
при
дисоціації
калій
гідроксиду: А
K+ i OH; Б K+ i NO3–;

В
3K+
i PO43; Г
K+ i Cl.

16. Позначте хімічну формулу
речовини, яка у водному розчині дисоціює з утворенням йо нів Fe
3+:

А
Fe(OH)2; Б
Fe(OH)3;

В FeCl3; Г FePO4.

17. Позначте хімічну формулу
основного оксиду: A NO
2; Б CO2;

В BaO; Г SO2.

18. Позначте хімічну формулу
кислотного оксиду: A FeO; Б Fe(OH)
2;

В N2O5; Г HNO3.

19. Позначте хімічну формулу
лугу:

А Al(OH)3; Б Zn(OH)2;

В KOH; Г Cu(OH)2.

20. Позначте хімічну формулу
нерозчинної основи: А CaCl
2; Б Fe(OH)3;

В KOH; Г Ba(OH)2.

21. Позначте хімічну формулу
оксигеновмісної кислоти: А N
2O5; Б NaOH;

В HNO3; Г Na2O.

22. Позначте хімічну формулу
солі хлоридної кислоти: А KF; Б KCl;

В Na2SO4; Г NaNO3.Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Неділя, 31.05.2009, 04:07 | Повідомлення № 4
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

23. Позначте протонне число елемента,
атом якого містить на зовнішній електронній оболонці 3 електрона:

А 5; Б 12;

В 11; Г 16.

24. Позначте вищий оксид елемента
з протонним числом 16: А RO
3; Б R2O5;

В R2O; Г R2O3.

25. Позначте речовину, з якою
взаємодіє натрій гідроксид: А натрій оксид; Б калій гідроксид;

В сульфур(ІV) оксид; Г калій
сульфат.

26. Позначте загальну формулу
аренів:
А
CnH2n+2; Б CnH2n–2;

В CnH2n–6; Г CnH2n.

27. Позначте хімічну формулу
фенолу:

А
C2H4; Б
CH3-CH2-CH2—OH;

В C6H5OH; Г CH3COOH.

28. Позначте хімічну формулу
алкану: А C
4H6; Б C4H8;

В C4H8O; Г C4H10.

29. Позначте назву речовини,
хімічна формула якої CH
3 - COOH : А метанова кислота; Б етанова кислота;

В пропанова кислота; Г пентанова
кислота.

30. Позначте хімічну формулу
целюлози: А С
6Н12О6; Б 6Н10О5)n;

В С12Н22О11; Г NH2-CH3.

31. Позначте речовину, що вступає
в реакцію приєднання: А бутанол; Б пропен;

В метанол; Г пентан.

32. Позначте клас органічних
сполук, до якого можна віднести бензен: А алкани; Б алкени;

В алкіни; Г арени.

33. Позначте схему рівняння реакції,
в результаті якої утвориться складний естер: А C
2H5OH + CuO => Б C2H2 + H2O =>

В CH3СООН + С2Н5ОН => Г С2Н5ОН + С2Н5ОН =>

34. Серед перелічених пар речовин
укажіть ті, які потрібно використати для добування бромпропану:

 

1. C3H8 і Br2;

 

2. C3H6 і Br2;

 

3. C2H4 і Br2;

 

4. C3H6 і HBr;

 

5. C3H7OH і НBr;

 

6. C2H6 і Br2. Варіанти відповіді:

 

А 1,3, 4; Б 1, 4,
5;

В 1, 2, 4; Г 3, 5, 6.Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Неділя, 31.05.2009, 04:15 | Повідомлення № 5
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

35. Позначте реактив, за допомогою
якого можна визначити крохмаль: А купрум(ІІ) гідроксид; Б аргентум(І)
оксид; В спиртовий розчин йоду; Г бромна вода.

У завданнях 36—40 до кожного
з завдань, позначених ЦИФРАМИ, виберіть один пра-вильний, на Вашу думку, варіант
відповіді, позначений БУКВОЮ.

36. Установіть відповідність
між рівняннями хімічних реакцій та їх типами:

 1BaO + H2O = Ba(OH)2;А обміну ;23LiOH + H3PO4 = Li3PO4 + 3H2O;Б заміщення;32HgO = 2HgO + O2;В сполучення;4Zn + 2HCl = Zn(OH)2 + H2.Г розкладу;


Д полімеризації.


 

37. Установіть відповідність
між назвами електролітів та йонами, на які вони дисоціюють у водних розчинах:1Al3+ + 3Cl;A нітратна кислота;2Ba2+ + 2NO-3;Б алюміній хлорид;3Na+ + OH;В барій нітрат;4H+ + NO3 .Г натрій гідроксид;


Д сульфатна кислота.
Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Неділя, 31.05.2009, 04:16 | Повідомлення № 6
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

38. Установіть відповідність між
назвами
неорганічних
і
органічних
сполук
та
найважливішими
галузями
їх
використання:1 амоній сульфатА як мінеральне добриво2 целюлоза;Б виробництво паперу;3 крохмаль;В фенолформальдегідних пластмас;4 амоніак.Г виробництво нітратної кислоти;Д продукт харчування


 

39. Установіть відповідність
між хімічними формулами та класами неорганічних сполук:1HCl;А луги;2H3PO4;Б двоосновна кислота;3NaOH;В кислотний оксид;4P2O5.Г одноосновна кислота;


Д триосновна кислота.


 

40. Установіть відповідність
між хімічними формулами та класами органічних сполук:1CH3COOH;A альдегіди;2C2H5OH;Б спирти;3NH2CH2 - СН2COOH;В амінокислоти;43СOH.Г карбонові кислота;


Д естери.Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Неділя, 31.05.2009, 04:23 | Повідомлення № 7
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

У завданнях 41—50 розташуйте певні дії ( поняття, формули,
характеристики) у пра-вильній послідовності. Перша дія ( поняття, формула,
характеристика) має відповідати цифрі 1 у таблиці, друга — цифрі 2 и т.д.

 

41. Установіть послідовність фізичних
операцій розділення суміші повареної солі, залізних ошурок та крейди: А дія
магнітом; Б випарювання; В фільтрування; Г розчинення.

 

42. Установіть послідовність зростання
неметалічних властивостей атомів елементів:

А Бор;

Б Оксиген;

В Нітроген;

Г Карбон.

43. Установіть ту частину генетичного
ланцюжка, що передує добуванню амоній нітрату із зазначених речовин:

А нітроген (ІІ) оксид;

Б азот;

В нітратна кислота;

Г нітроген(IV) оксид.

44. Установіть ту частину генетичного
ланцюжка, що передує добуванню натрій етилату із зазначених речовин:

А оцтовий альдегід;

Б метан;

В етиловий спирт;

Г ацетилен.

45. Установіть ту частину генетичного
ланцюжка, що передує добуванню натрій гідрокарбонату із зазначених речовин:

А етиловий спирт;

Б глюкоза;

В крохмаль;

Г карбон (IV) оксид.

 

46. Установіть послідовність
розташування гомологів алканів в гомологічному

ряду вуглеводнів: А етан; Б
бутан; В пропан; Г пентан.

 

47. Установіть послідовність збільшення
електронегативності атомів елементів:

А Іод;

Б Натрій;

В Магній;

Г Сульфур.Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Неділя, 31.05.2009, 04:26 | Повідомлення № 8
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

48. Установіть послідовність
зменшення зарядів гідратованих йонів електролітів в розчинах:

А бромід аніонів;

Б катіонів калію;

В сульфат аніонів;

Г ортофосфат аніонів.

49. Установіть послідовність
збільшення ступенів окиснення Фосфору в сполуках:

А фосфін;

Б ортофосфатна кислота;

В фосфор(IІІ) оксид;

Г фосфор.

50. Установіть ту частину
генетичного ланцюжка, що передує добуванню ферум(ІІІ) гідроксиду із зазначених
речовин : А ферум(ІІІ) хлорид; Б залізо;

В ферум(ІІ) хлорид;

Г ферум(ІІ) оксид.

 

У завданнях 51-60 після слова
«Відповідь» напишіть числа, які Ви отримаєте після певних обчислень ( запис
розв’язання при цьому не вимагається ). Увага! Приклад написання чисел у
завданнях 51-60:

число 1 І І І | 1|
число 12 І | |1|2| число 123 І
|
1|2|3|

51. Укажіть суму всіх коефіцієнтів у
рівнянні хімічної реакції:
Al + Br2 =>;

Відповідь:

52. Укажіть число структурних ізомерів
н-гептана за розгалуженням карбонового скелета. Відповідь:

53. Атом елемента має на 5 електронів
більше, ніж йон магнію. Назвіть порядковий номер елемента.

Відповідь:

54. Допишіть рівняння реакції та
складіть електронний баланс , схема якої:
Mg + H2SO4 => ; вкажіть
число відданих електронів.

Відповідь:Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Неділя, 31.05.2009, 04:28 | Повідомлення № 9
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

55. Який об’єм (л) кисню (н.у.)
витрачається при згорянні етану об’ємом 2 л? Відповідь округлити до цілих чисел.

Відповідь:

56. На барій гідроксид подіяли розчином хлоридної кислоти масою 200 г з
масовою часткою HCl 7,3%. Обчисліть масу (г) барій хлориду, що утворився в результаті
хімічної реакції. Відповідь округлити до цілих чисел.

Відповідь:

57. Вкажіть, скільки із указаних
нижче речовин реагують з натрій гідроксидом: сульфатна кислота, кальцій оксид, купрум
(ІІ) гідроксид.

Відповідь:

58. При пропусканні надлишку амоніаку через розчин нітратної кислоти масою
600 г з масовою часткою нітратної кислоти 42%, добули амоніак нітрат масою 300 г.
Обчисліть масову частку (в %) практичного виходу амоніак нітрату. Відповідь округлити
до цілих чисел.

Відповідь:

59. При взаємодії двовалентного
метала масою 4 г з бромом добули бромід масою 20 г. Визначіть відносну атомну масу
металу.

Відповідь:

60. Яка маса (г) цинку залишиться
в пробірці після нагрівання суміші, яка складається з 3,2 г сірки та 9 г цинку?
Відповідь округлити до цілих чисел.

Відповідь:Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
Форум селища міського типу Червоне, Червоне - зробимо кращим »  Школопедія (Школопедия) » Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) » ХІМІЯ. Тренувальні завдання для підготовки до ЗНО (Питання з хімії)
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:


Оплата будь-яких послуг через інтернет

Вхід

Логін:
Пароль:

Інформація

Ваш IP: 107.21.85.250
Браузер:

Cайт живе: