rss · Субота, 22.01.2022, 02:27

Опитування

Будинок Культури
1. Необхідний в Червоному
2. Мені це не цікаво
3. Замість БК - магазин
4. Є інші заклади, там краще
5. Не потрібен Червоному
6. Надам фінансову допомогу
7. Маю спонсора на ремонт
Всього відповідей: 41
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Модератор форуму: Shooler, lusi  
Форум селища міського типу Червоне, Червоне - зробимо кращим »  Школопедія (Школопедия) » Географія » 08 клас - Розділ 01 - Тема 03: Геогр. дослідження на Україні (Україна та її географічні дослідження.)
08 клас - Розділ 01 - Тема 03: Геогр. дослідження на Україні
ShoolerДата: Вівторок, 09.02.2010, 21:51 | Повідомлення № 1
Супермодератор
Група: Модератори
Повідомлень: 3529
х-статус:
Veni! Vidi! Vici!

Україна та її географічні дослідження.
08 клас - Розділ 01 - Тема 03: Географічні дослідження на території України.

Географічні відомості про територію України у античних географів, “Повісті временних літ”, літописах. Перші карти України. Дослідження природних умов і природних ресурсів України у ХVIII—ХІХ ст. Географічні дослідження України в ХХ ст.
Роль у вивченні природи та господарства України В. Вернадського, П. Тутковського, С. Рудницького, Г. Висоцького, П. Погребняка, Б. Срезневського, В. Бондарчука, В. Кубiйовича та ін.
Сучасні географічні дослідження. Українське географічне товариство.Я - волк! И вожака хочу я трон.
Ведь жизнь имеет волчий нрав.
В ней справедливейший закон -
Кто всех сильнее тот и прав!
 
ShoolerДата: Вівторок, 09.02.2010, 21:52 | Повідомлення № 2
Супермодератор
Група: Модератори
Повідомлень: 3529
х-статус:
Veni! Vidi! Vici!

Початок дослідження території України

1. Пригадайте, хто з відомих грецьких учених в античні часи побував на землях України.

2. Хто створив найдавніші географічні карти?

Перші відомості про Україну. Перші географічні відомості про територію України збереглися ще з давніх часів у працях відомих грецьких істориків, географів та мандрівників – Геродота (V ст. до н. е.),Страбона (І ст. до н. е.), Птолемея (II ст.). У своїх працях вони описували південь України, найбільше – Причорномор'я, де існували грецькі міста-держави. Змальовуючи природу цієї території, вчені відзначали її багатства, передусім потужні темні ґрунти, широкі повноводні річки, чудові пасовища для худоби. Пізніше арабські та візантійські мандрівники описували побут, культуру, господарство людей, які жили на землях Середнього Подніпров'я та Північного Причорномор’я.. Вони згадують про гостинність людей, їх миролюбний характер. З античних часів дійшли до нас і перші картографічні зображення цих територій.

Мал. Географічні відомості про українські землі в давнину

Україна дивовижна

Геродот – батько української історії

Скіфію – „країну на північному узбережжі Чорного моря і прилеглих до нього землях” – найдетальнішим чином описав давньогрецький учений і мандрівник Геродот у IV книзі своєї "Історії", відомої як "Скіфський логос". Тому він по праву може вважатися "батьком української історії". Учений грек, який побував у Північному Причорномор’ї, визначив протяжність узбережжя всього Чорного моря, розповів про річки, що в нього впадають, поміряв відстані між окремими населеними пунктами. У ХХ ст. вийшов перший переклад українською мовою IV книжки "Геродот із Галікарнасу. Скіфія. Найдавніший опис України з V століття перед Христом" (1937), а згодом побачили світ перекладені “Історії в дев‘яти книгах” (1996).

Мал. Геродот (485 – 425 рр. до н. е.)

Відомості в добу Середньовіччя. Після утворення давньої держави Київської Русі, завдячуючи арабським і європейським мандрівникам та купцям, відомості про територію України значно поширилися у світі. Їхні звіти містили географічну інформацію про окремі українські землі, господарське й політичне життя на них.

Перші вітчизняні згадки про територію нашої держави є в літописах, княжих грамотах, літературних творах. У найдавнішому літописі «Повість минулих літ», автор вперше вживає назву „Русь” (862 р.), намагається дати відповідь на запитання: „Звідки пішла Руська земля?”, змальовує її природу, описує народи, які заселяли ці землі, їх політичні й торгові зв’язки з іншими державами, що здійснювалися суходолом, річками й морем, у тому числі й „шляхом із варяг у греки” по Дніпру й Чорному морю. У Київському й Галицько-Волинському літописах вживається назва „Україна” (1187 р.). У них є відомості про заснування давньоруських міст, спорудження замків, церков, заселення й освоєння нашими пращурами нових територій.

Після завоювання українських земель Литвою та Польщею географічні відомості про наші території містяться здебільшого в хроніках і урядових документах цих держав, а з розвитком запорізької державності – в козацьких літописах. У ті часи зросла зацікавленість європейців територією України та її народом, про що свідчать щоденники, звіти й донесення італійських, французьких, німецьких, австрійських, шведських мандрівників і послів, а також мандрівників з арабського Сходу.

Україна дивовижна

Середньовічні мандрівники про Україну

У XII ст. у Києві тричі побував арабський письменник і вчений Абу-Гамід. У своїх книжках «Антологія деяких чудес Заходу» та «Космографія» він детально описав природу, господарство, торгівлю та побут населення Русі. Відомості про це знаходимо також в арабських мандрівників Ель-Ідрісі(XII ст.) та Ібн Баттути (XIV ст.). Відомості про Україну поширювали й наші співвітчизники, які навчалися в університетах Європи. Серед них – учений ХV ст. Юрій Дрогобич, який став керівником Болонського університету, викладав медицину й астрономію.

Перші карти України. Перші карти всієї української території були подані переписувачами «Географії» Клавдія Птолемея, починаючи з XIII ст. Ця книжка перевидавалася більш як 50 разів. До стародавніхптолемеївських карт додавалися нові. Спочатку це були рукописні карти, а у ХУ – ХУІІІ ст. – друковані. Територія України відображалася на картах світу, Європи й окремих держав – Польщі, Литви, Угорщини, Туреччини, Росії. Натомість у 1650–1660 рр. у Західній Європі вийшли перші карти, присвячені винятково українським землям. Їх автор – французький військовий інженер і картограф Гійом де Боплан. Перебуваючи інженером військових споруд і картографом на службі в польського короля, він 17 років провів в Україні. Він часто подорожував, особисто виконуючи топографічні вимірювання для накреслення карт. Боплан створив кілька загальних карт України й окремих її частин (Київщини, Поділля, Волині та ін.), а також карту Дніпра. Його перу належить „Опис України”, в якому докладно змальовані її природа, населенні пункти, шляхи, заняття та побут мешканців. Карти й книжку Г. де Боплана дослідники називають перлиною в українознавчій літературі ХУІІ ст. Ці твори були й залишаються цінними джерелами відомостей про український народ і Україну того часу.

Україна дивовижна

Попередження читачам „Опису України”

„.. смію в повній пошані подарувати… опис цієї великої граничної країни України, що лежить між Московією і Трансільванією. На долученій карті можете в одну мить побачити з кожної точки погляду цю простору землю України… Панове, я пропоную Вам карту, яка виготовлена на основі не чужої розповіді чи якогось збірника, а на основі точних вимірювань, зроблених мною в усіх місцях землі, що на карті. Це повинно Вас упевнити щодо точності, як також правдивості мого слова. Насолоджуйтеся, отже, у вільні хвилини плодами моєї праці, поглядаючи у Ваших кабінетах на цей гарний край, розташування міст і фортець якого я накреслив, вдячний, що Ваша похвальна цікавість знайде в цьому задоволення”.

Гійом Ле Вассер Сієр де Боплан, 1651 р.

Мал. Україна на стародавніх картах

Запам’ятайте

Перші географічні відомості про Україну містять праці відомих грецьких учених і мандрівників – Геродота, Страбона, Птолемея.

Перші вітчизняні згадки про українські землі є в літописах і княжих грамотах. Назва „Україна” вперше згадується у Київському літописі в 1187 р.

Перші докладні карти України склав французький картограф Гійом де Боплан в середині ХVІІ ст.

www.osvitanet.com.uaЯ - волк! И вожака хочу я трон.
Ведь жизнь имеет волчий нрав.
В ней справедливейший закон -
Кто всех сильнее тот и прав!
 
ShoolerДата: Вівторок, 09.02.2010, 21:54 | Повідомлення № 3
Супермодератор
Група: Модератори
Повідомлень: 3529
х-статус:
Veni! Vidi! Vici!

Систематичні дослідження території України

1. Пригадайте з попередніх курсів географії, хто з відомих українських учених-географів досліджував материки й океани нашої планети.

2. Назвіть українських учених, що вивчали територію України.

Дослідження у ХVІІІ – ХІХ ст. Початки систематичного географічного дослідження України припадають на XVIII ст. Потреби виробництва і торгівлі вимагали створення географічних описів і карт. Вони здійснювались у різних частинах України польськими, австрійськими і російськими дослідниками, які вивчали ці території з метою виявлення природних багатств для експлуатації урядами своїх країн. найбільше експедицій направлялося в малоосвоєну степову частину України, яка відійшла до Росії.

У XIX ст. географічні дослідження здійснювали вчені, які працювали в університетах – Київському, Львівському, Харківському, Одеському. Там географію почали викладати студентам.

Значну роль у вивченні територій відіграли наукові товариства. У 1873 –1876 рр. у Києві існувало Південно-Західне відділення Російського географічного товариства. У його роботі брали активну участь не тільки природодослідники, а й видатні діячі української науки і культури: історик Михайло Драгоманов, композитор Микола Лисенко, письменник Панас Мирний, автор слів гімну України Павло Чубинський та ін. товариство збирало та публікувало матеріали про природу, сільське господарство, промисловість України, творчість і побут українського народу. За це російський уряд визнав його роботу неблагонадійною. Діяльність Південно-Західного відділу була припинена, а його віце-президента Павла Чубинського вислано з України. Нині Українське географічне товариство об’єднує сотні географів України.

Наприкінці ХІХ ст. у Львові було створено Наукове товариство імені Шевченка, в якому діяла природнича секція. В її роботі брали участь учені-географи України й ті, що проживали за межами батьківщини. Нині діяльність цього товариства в Україні відновлена.

Мал. Павло Чубинський

Дивовижна Україна

Розвідка підземних багатств

У XVIII ст. Григорій Капустін відкрив поклади кам'яного вугілля у Донбасі, а Василь Зуєв – поклади залізної руди у Криворізькому басейні. Іван Кирилов склав низку карт України, які увійшли до атласу Російської імперії, а також здійснив опис території України (у складі Росії).

Дивовижна Україна

Внесок українців у вивчення світу

Українські вчені та мандрівники брали участь у дослідженнях різних регіонів світу. Василь Григорович-Барський у XVIII ст. здійснив мандрівку в країни Західної Європи та Близького Сходу і зробив детальні описи своїх подорожей. Юрій Лисянський був одним із керівників навколосвітнього плавання в 1803 – 1806 рр. Єгор Ковалевський у середині ХІХ ст. досліджував Східну Африку та мандрував Китаєм. Микола Миклухо-Маклай у 1870 –1876 рр. здійснив 10 мандрівок до Австралії та островів Океанії, де вивчав місцеві народи.

Дослідження у ХХ – ХХІ ст. На кінець XIX – початок XX ст. припадає становлення української географії. Воно пов’язане, передусім, з іменами С. Рудницького, П. Тутковського, і В. Кубійовича.

Степана Рудницького (1877 – 1937) вважають основоположником сучасної української географії. Він викладав географію у вищих навчальних закладах Львова і Харкова (Україна), Відня (Австрія) і Праги (Чехія). С. Рудницький зробив вагомий внесок у фізичну географію, політичну географію та картографію. Учений першим комплексно описав територію України. Праці та карти, створені ним, видавалися різними мовами. У багатьох працях С. Рудницький обґрунтував необхідність створення незалежної Української держави. Багато зробив учений для навчання географії у школах: склав першу настінну карту України, видав низку підручників. Життя видатного вченого обірвалося трагічно: він був репресований радянським урядом, висланий у північні табори, де й загинув у 1937 р.

Павло Тутковський (1858 – 1930) – один з ініціаторів створення Академії наук України. Він активно працював у галузі геології та досліджував природу Волині, Полісся, Поділля, Придніпров'я. П. Тутковський є автором низки наукових праць з фізичної географії та краєзнавства України. Вчений заснував у ЖитомиріВолинський музей, у Києві – Геологічний музей.

Видатний географ і картограф Володимир Кубійович (1900 – 1985) здійснював свою наукову діяльність здебільшого за межами України (у Польщі, Німеччині та Франції). Він є автором таких праць, як «Атлас України і суміжних країв», «Географія України і суміжних земель», що вийшли у 1930-х роках, багато років поспіль очолював Наукове товариство ім. Шевченка в Європі, був редактором багатотомної „Енциклопедії Українознавства”, до якої написав статті про природу, населення й господарство України.

У першій половині ХХ ст. працювали визначні вчені, діяльність яких була пов’язана з географічними дослідженнями. Природознавець Володимир Вернадський (1863 –1945) є основоположником наукової галузі геохімії та вчення про біосферу. Він був одним з перших президентів Академії наук України. МетеорологБорис Срезневський (1857 – 1934) був одним із організаторів метеорологічної служби в Україні. Георгій Висоцький (1865 –1940) – ґрунтознавець і вчений в галузі лісівництва.

Із середини XX ст. в Україні відбувається поділ географії на окремі галузі. У галузі геоморфології (рельєфознавства) проводив дослідження Володимир Бондарчук, біогеографії та екології рослин – Петро Погребняк.

У наш час географічні дослідження здійснюються вченими в Інституті географії Національної академії наук України, на географічних факультетах університетів. Українські вчені з 1996 р. проводять дослідження Антарктиди на науковій станції Академік Володимир Вернадський.

Рекорди України

Перші підручники з географії для школярів, написані українською мовою, створили Степан Рудницький („Коротка географія України”, 1910 р.) та Софія Русова („Початкова географія”, 1911 р.).

Мал. Степан Рудницький

Мал. Павло Тутковський

Мал. Володимир Кубійович

Мал. Володимир Вернадський

Мал. Борис Срезневський

Запам’ятайте

Українське географічне товариство було засноване 1873 р. як Південно-Західне відділення Російського географічного товариства.

Основоположником української географії є Степан Рудницький, її становлення пов’язане з діяльністю Павла Тутковського та Володимира Кубійовича.

Відомі українські географи – Георгій Висоцький, Борис Срезнєвський, Володимир Бондарчук та ін.

www.osvitanet.com.uaЯ - волк! И вожака хочу я трон.
Ведь жизнь имеет волчий нрав.
В ней справедливейший закон -
Кто всех сильнее тот и прав!
 
Форум селища міського типу Червоне, Червоне - зробимо кращим »  Школопедія (Школопедия) » Географія » 08 клас - Розділ 01 - Тема 03: Геогр. дослідження на Україні (Україна та її географічні дослідження.)
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:


Оплата будь-яких послуг через інтернет

Вхід

Логін:
Пароль:

Інформація

Ваш IP: 35.153.100.128
Браузер:

Cайт живе: