rss · Неділя, 16.01.2022, 13:08

Опитування

Покращення в смт Червоне.
1. Дуже необхідні!
2. Байдуже
3. Ні. Все і так добре
4. Це не можливо
5. Покращення вже є
Всього відповідей: 35
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Модератор форуму: Shooler, lusi  
Форум селища міського типу Червоне, Червоне - зробимо кращим »  Школопедія (Школопедия) » Фізична культура » Гандбол 10-й клас (Теоретична підготовка)
Гандбол 10-й клас
mr_smithДата: Понеділок, 08.06.2009, 00:46 | Повідомлення № 1
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

Досягнення українських гандболістів на міжнародній арені.


Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
mr_smithДата: Вівторок, 07.07.2009, 18:46 | Повідомлення № 2
ADMIN
Група: Адміністратори
Повідомлень: 5112
х-статус:
You know what I mean?

Федерація гандболу України заявила
про намір прийняти у себе в країні
чемпіонат Європи серед жіночих ко
манд. Цю звістку спортивна громад
ськість країни сприйняла з подивом,
але і з великою зацікавленістю. А для
ФГУ великий шлях тільки почався,
оскільки потрібно зібрати всю необхід
ну документацію, яку запросить ЄГФ,
заручитися підтримкою держави і міст,
де проводитиметься чемпіонат, надати
плани розвитку інфраструктури та
інше. І вже за рік до нас прибуде комі
сія, яка оцінить рівень підготовки до
Євро, а в травнічервні 2008 року, доля
чемпіонату буде вирішена.
Окрім України, бажання прийняти
Євро виявили Нідерланди, Сербія, Ні
меччина і в останній день — Румунія.
Спершу ми планували подавати заявку
спільно з Польщею, але, можливо, з ог
ляду на те, що Україна і Польща
виграли фінал футбольного форуму
Старого Світу, наші західні сусіди від
подачі заявки з гандболу відмовилися.
Добре це чи погано, поки що судити
рано.
"Для того щоб отримати Євро2012,
нам потрібно дуже багато зробити, —
розповів президент Федерації гандбо
лу України Владислав Миленький. —
Першим нашим кроком буде масштабна
промоакція за кордоном, бо, як то не
дивно, про Україну як гандбольну дер
жаву, всі вже забули. Славетні часи
"Спартака" минули, а жодного великого
форуму в нашій країні не проводили.
Нині ми плануємо розповісти всьому
Старому Світові, що гандбол — україн
ський вид спорту і його традиції живі.
Лейтмотивом акції буде виховання но
вого покоління, яке про ручний м'яч
поки що нічого не знає. Організатори
Євро2012 беруться підготувати молодь
до форуму, яка має жити, вболівати і
грати в гандбол. Паралельно з цим пот
рібно вирішити і головну нашу пробле
му з аренами.
На сьогодні в Україні є тільки одна
арена, що відповідає міжнародним
стандартам, — це київський Палац
спорту. Інші або дуже малі, як в Южно
му, або морально застаріли, як в Запо
ріжжі. Чекаємо і на Львів, де обіцяють
збудувати спорткомплекскрасень, зна
ємо, що в найближчі роки планується
масштабна реконструкція столичного
Палацу спорту. Це дуже важливо, бо я
вважаю, що фінал повинен проводити
ся в столиці".
У будьякому випадку те, що Україна
подала заявку, це вже хороший знак.
Це дасть нам можливість "засвітитися"
в ЄГФ, показати свою спроможність в
організаційних питаннях. Та і взагалі
пожвавлення інтересу до ухвалення у
нас в країні фіналів в ігрових видах
спорту повинне допомогти державі по
ліпшити свій імідж на міжнародній
арені, розвинути інфраструктуру.
"Спочатку хотіли проводити Євро
спільно з Польщею з тим, щоб полегши
ти підготовку, — поділився генераль
ний секретар ФГУ Віктор Коноплястий.
— Нам потрібно декілька сучасних за
лів, найвірогідніше в чотирьох містах.
Звичайно, можна провести в двох містах
із чотирма залами, або навіть в одному,
як було в СанктПетербурзі на чемпіона
ті світу. Але цей варіант для нас наймен
ше прийнятний. Під час проведення
змагань у різних областях виникнуть
проблеми з переміщенням. Автотран
спорт виключається через погані до
роги, залізниця дуже повільна, залиша
ються тільки авіаперельоти і то чартер
ними рейсами. А це додаткові — і чима
лі — кошти, адже всі витрати ляжуть на
нас як на країнуорганізатора".
"Не слід вважати, що нам дуже допо
можуть футбольний і баскетбольний
форуми. Перший з чемпіонатів Європи
нам допоможе тільки в тому, що до ньо
го готуватимуть інфраструктуру — готе
лі, дороги та інші об'єкти. Гандбольні
масштаби менші, та уваги нашому виду
спорту приділяється набагато менше,
але керівництво ФГУ планує вирішувати
свої питання на рівні уряду, від якого
необхідно отримати гарантії, що дер
жава підтримує проект і гарантує фінан
сування, — зазначив президент ФГУ. —
З баскетболом ми скооперуватися теж
не зможемо. Якщо вони побудують ви
ключно баскетбольний зал, то для ганд
болу він не підійде. Є наочний приклад
з Южного: коли в "Олімпі" ставлять ган
дбольний майданчик, кількість місць
для глядачів відразу значно зменшуєть
ся — на тисячі".
Незважаючи на всі ці проблеми, шан
си України отримати ще один Євро до
сить високі — наша країна давно не
приймала змагань за гандболу, і якщо
до 2008 року, коли ЄГФ робитиме свій
вибір, організатори добре підготуються,
виконають усе заплановане, то Україна
буде серед головних претендентів.
"Ідея прийняти Євро виникла в мене
після розмови з президентом Міжна
родної федерації гандболу містером
Хасаном Мустафою, — згадує Влади
слав Миленький, — він запитав мене,
чому Україна, яка має дуже давні і
славні традиції, не приймає в себе жод
ного з форумів — чи то континенталь
ного, чи світового рівня. Відповісти не
було чого, але думки про це не давали
спокою. Зваживши всі за та проти, фе
дерація гандболу подала заявку на Єв
ро2012. І навіть якщо нам не вдасться
виграти її одразу, Україна зможе під
нятися до провідних країн. А чемпіонат
Європи дасть сильний поштовх для роз
витку нашого виду спорту, для віднов
лення його популярності. В будьякому
разі заявка забезпечить нам бонуси на
далі".
Та й команду під Євро2012 вже
готують. Збірна під керівництвом Лео
ніда Євтушенка — майбутнє жіно
чого гандболу. На неї зроблено всі
ставки. Саме ця команда має досягти
піку форми до 2012 року, а дівчата
складуть основу національної збірної,
маємо надію, на українському
Євро.


Жираф - це кінь, виконаний за всіма вимогами замовника.
 
Форум селища міського типу Червоне, Червоне - зробимо кращим »  Школопедія (Школопедия) » Фізична культура » Гандбол 10-й клас (Теоретична підготовка)
  • Сторінка 1 з 1
  • 1
Пошук:


Оплата будь-яких послуг через інтернет

Вхід

Логін:
Пароль:

Інформація

Ваш IP: 54.83.119.159
Браузер:

Cайт живе: